Reacties van bezoekers op websites en aansprakelijkheid

De Grote Kamer van het EHRM heeft op 16 juni 2015 uitspraak dat een website terecht 320 schadevergoeding heeft moeten betalen, wegens reacties welke bezoekers op haar website hadden achtergelaten.

Nu is het wel zo dat het hier gaat om een uitspraak van het EHRM en niet van het HvJ EU. Het EHRM toetst alleen aan grondrechten en mensenrechten.

De betreffende site ontving dagelijks zo'n 10.000 reacties. Welke anoniem (zonder opgave van e-mailadres) geplaatst konden worden.

De site beschikte over een automatisch verwijdersysteem bij gebruik van bepaalde (scheld)woorden. Hiernaast hanteerde de site een notice-and-takedown-procedure, waarbij bezoekers reacties konden aanmerken als ongepast.

De reacties welke in deze zaak ten grondslag liggen, zijn via de notice-and-takedown-procedure verwijderd.

De advocaten van de benadeelde stuurden een verzoek tot verwijdering van de comments en een schadevergoeding. Nog dezelfde dag verwijderde de website de gewraakte reacties.

Erg anoniem waren de reacties echter niet:

30. According to information posted on 1 October 2009 by Delfi on its Internet portal Delfi did not allow persons who had posted offensive comments to post a new comment until the commenter had read and accepted the rules of commenting. […]
nu.nl