Tag: whatsapp

Whatsapp verwijdert berichten niet helemaal van smartphone bij verwijderen

Dit blijkt uit een onderzoek van Jonathan Zdziarski.

De ‘verwijderde’ gesprekken blijven onversleuteld achter op de smartphone. De encryptie die Whatsapp sinds kort gebruikt geldt namelijk alleen voor het versturen.

Whatsapp stelt berichten niet te kunnen inzien wegens encryptie

Volgens WhatsApp kunnen gegevens niet aan de Braziliaanse overheid worden overhandigd, omdat berichten op de dienst zijn versleuteld en het bedrijf hier geen inzicht in heeft.

WhatsApp heeft zelf geen rekeningen in Brazilië, dus daarom besloot een rechter om tegoeden op de rekeningen van moederbedrijf Facebook te bevriezen.

AIVD wil encryptie Whatsapp beperken

Whatsapp: 2 vinkjes betekent afgeleverd/aangekomen (ziekmelding)

11 juni 2012
Rechtbank Groningen (in kort geding) – uitspraak

3.9. Bovendien heeft [A] gesteld dat zij zich op 18 april 2012 heeft ziek gemeld per WhatsApp-bericht. Aan de stelling dat Flexjob dit bericht niet heeft ontvangen gaat de kantonrechter als onvoldoende onderbouwd voorbij. Uit het ter zake door [A] als productie 2 bij dagvaarding overgelegde productie blijkt immers dat er naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst. Op grond hiervan kan zonder meer worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat van [B]. In dit licht had Flexjob haar stelling dat het bericht niet door haar is ontvangen dan ook meer handen en voeten moeten geven. Nu zij dit heeft nagelaten, houdt de kantonrechter het er voor dat deze ziekmelding Flexjob heeft bereikt. Los van de vraag of deze wijze van communicatie de geëigende weg is voor een ziekmelding, had Flexjob hieruit kunnen en ook moeten afleiden dat [A] geen ontslag beoogde.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén