Tag: apple

Winkelindeling merkenrechtelijk beschermd (Apple)

Bij merken denkt men doorgaans in eerste instantie aan woorden zoals ‘Marlboro’. Hiernaast zijn er ook beeldmerken zoals de krokodil van Lacoste.

Er bestaan echter ook vormmerken zoals het aapje aan de tas van Kipling. Wanneer men een tas met een aapje eraan ziet, gaat men ervan uit dat het (redelijk) goede tas is. Er hoeft dan eigenlijk niet eens ‘Kipling’ op te staan. Het aapje is het merk.

Nu is het dus blijkbaar mogelijk een gehele winkelindeling te monopoliseren.

Nu zou men nog kunnen hopen dat het andere winkels enkel verboden is om de Apple-indeling exáct na te maken.

Probleem is echter dat het merkenrecht ook bescherming biedt tegen ‘tekens’ (in casu winkelindelingen) welke overeenstemmen met het merk. Zo kon Puma het teken van Sabel laten verbieden.

Bekende merken genieten zelfs nóg meer bescherming. Deze kunnen ook opkomen tegen tekens welke “onrechtvaardig voordeel trekken” door bij het bekende merk aan te haken. Zo kon L’oreall (links) het volgende van Bellure laten verbieden.

Gelukkig zijn er uitzonderingen

Het merkenrecht verleent géén bescherming aan het volgende.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Ten aanzien van de door Apple gedeponeerde winkelindeling valt er m.i. veel onder de uitzondering ‘bepaald door de aard van de waar’. De ‘waar’ betreft in casu een winkel.

Winkels hebben doorgaans:

  • Tafels om de producten op uit te stallen.
  • Heldere verlichting de producten goed te zien zijn.
  • Grote ramen zodat de producten van buitenaf goed te zien zijn om klanten de winkel in te lokken.

Consument hoeft geen refurbished te accepteren ter vervanging van een defect toestel/apparaat (Apple Iphone)

8 juli 2016
Rechtbank Amsterdam, kanton – uitspraak

Eiseres koopt in december 2014 een nieuwe iPhone direct van Apple voor € 799 (incl. BTW). Vast staat dat deze binnen 8 maanden kapot ging en Apple een garantietermijn van 1 jaar hanteert. Apple wil eiseres echter slechts een ‘refurbished’ toestel geven ter vervanging van het defecte toestel. Eiseres weigert dit waardoor een patstelling ontstaat. Eiseres ontbindt de overeenkomst.

Eiseres vordert primair een nieuw toestel en subsidiair (verklaring voor van recht van de eerdere) ontbinding onder terugbetaling van de koopprijs onder teruggave van het defecte toestel.

Apple verliest:

[…] Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Over de voor onderhavige casus relevante bepalingen heeft het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231) onder meer overwogen:

Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén