Categorie: Internationaal recht

EU-US Privacy Shield (voorheen Safe Habor-verdrag)

Krachtens de Europese privacyrichtlijn uit 1998 was het verboden om persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de EU indien dat land een ontoereikend beschermingsniveau bood. De Verenigde Staten is zo’n land.

Om toch persoonsgegevens naar de VS te kunnen exporteren, heeft de Europese Commissie in 2000 het Safe Harbor-verdrag gesloten met de VS. Amerikaanse organisaties die waren aangesloten bij het Safe Harbor Framework, werden gezien als organisaties die veilig omgingen met Europese persoonsgegevens.

Op 6 oktober 2015 heeft het Europese Hof van Justitie het Safe Harbor-verdrag echter ongeldig verklaard.

Hierop zijn onderhandeling over het nieuwe Privacy Schild in het leven geroepen.

De zorgen van de Europese privacywaakhonden hierover zijn ondanks echter ondanks aanpassingen nog niet weggenomen. Volgens hen ontbreekt nog immer een verzekering dat Amerikanen niet ongericht Europese persoonsgegevens kunnen verzamelen.

Wellicht enigszins cynisch, maar m.i. heeft de immense datastroom van persoonsgegevens vanuit de EU door bijvoorbeeld Facebook en Google geen dag stilgelegen na het vallen van Safe Harbor.

Welk recht van welke lidstaat is van toepassing (‘Rome 1’ Vo 583/2008)

Verordening 583/2008 (Rome 1) voor verbintennissen uit overeenkosmt.
Verordening 864/2007 (Rome 2) voor niet-contractuele verbintennissen.

Welke rechter van welke lidstaat is bevoegd (EEX-Vo 1215/2012)

Vanaf 10 januari geldt de nieuwe Eex-Vo 1215/2012 (pdf).

Execuator afgeschaft: Alhoewel beslissingen automatisch erkend werden, diende men wel een ‘verklaring van tenuitvoerlegging’ te verkrijgen van de lidstaat.

Iedere EU-beslissing zonder proces erkend (36) en zonder exequator uitvoerbaar (39), mits in herkomstland uitvoerbaar.

Bij exclusieve forumkeuze krijgt aangewezen rechter voorrang ter voorkoming van Italiaanse Torpedo.

Hiervoor gold Vo 44/2001 (Brussel 1):

Artikel 2 Hoofdregel. Lidstaat bevoegd waar gedaagde woont.

Artikel 5 lid 1 sub a: plaats waar overeenkomst moet worden uitgevoerd
lid 2:
lid 3: plaats onrechtmatige daad

Artikel 6: Meerdere verweerders woonplaats een hunner mits nauwe band vorderingen

Afdeling 4
Artikel 15: Lidstaat woonplaats consument bevoegd.
Artikel 15 lid 3 – Afdeling nvt bij vervoersovereenkomst tenzij voor één prijs vervoer en verblijf.

Artikel 16 vordering door consument kan voor gerecht wederpartij of gerecht consument
lid 2: vordering tégen consument slechts voor gerecht consument
lid 3: tegenvordering onverlet

Art. 17: Afwijking slechts ná ontstaan geschil (dus tegen eerdere forumkeuze ex 23)

Afd 6 EXCLUSIEF BEVOEGD
Art 22 lidstaat onroerend goed

2 oktober 1995
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Appeals Chamber

This organ is empowered and mandated, by definition, to deal with trans-boundary matters or matters which, though domestic in nature, may affect “international peace and security” (United Nations Charter, art 2. (1), 2.(7), 24, & 37). It would be a travesty of law and a betrayal of the universal need for justice, should the concept of State sovereignty be allowed to be raised successfully against human rights. Borders should not be considered as a shield against the reach of the law and as a protection for those who trample underfoot the most elementary rights of humanity.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén