Vanaf 10 januari geldt de nieuwe Eex-Vo 1215/2012 (pdf).

Execuator afgeschaft: Alhoewel beslissingen automatisch erkend werden, diende men wel een ‘verklaring van tenuitvoerlegging’ te verkrijgen van de lidstaat.

Iedere EU-beslissing zonder proces erkend (36) en zonder exequator uitvoerbaar (39), mits in herkomstland uitvoerbaar.

Bij exclusieve forumkeuze krijgt aangewezen rechter voorrang ter voorkoming van Italiaanse Torpedo.

Hiervoor gold Vo 44/2001 (Brussel 1):

Artikel 2 Hoofdregel. Lidstaat bevoegd waar gedaagde woont.

Artikel 5 lid 1 sub a: plaats waar overeenkomst moet worden uitgevoerd
lid 2:
lid 3: plaats onrechtmatige daad

Artikel 6: Meerdere verweerders woonplaats een hunner mits nauwe band vorderingen

Afdeling 4
Artikel 15: Lidstaat woonplaats consument bevoegd.
Artikel 15 lid 3 – Afdeling nvt bij vervoersovereenkomst tenzij voor één prijs vervoer en verblijf.

Artikel 16 vordering door consument kan voor gerecht wederpartij of gerecht consument
lid 2: vordering tégen consument slechts voor gerecht consument
lid 3: tegenvordering onverlet

Art. 17: Afwijking slechts ná ontstaan geschil (dus tegen eerdere forumkeuze ex 23)

Afd 6 EXCLUSIEF BEVOEGD
Art 22 lidstaat onroerend goed