Verordening 583/2008 (Rome 1) voor verbintennissen uit overeenkosmt.
Verordening 864/2007 (Rome 2) voor niet-contractuele verbintennissen.