Adidas vs H&M

Het Hof ‘s-Hertogenbosch erkent dat het 3-strepen beeldmerk algemeen bekend is, maar ziet ook een vrijhoudingsbehoefte van strepen in de mode.

Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaierende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.

De Hoge Raad vraagt voorts aan het Hof van Justitie of wel rekening mag worden gehouden met een vrijhoudingsbehoefte. Het HvJ EU antwoord van niet. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Arnhem-Leeuwarden. Die zijn er dan al snel uit. De 2 strepen zijn overeenstemmend, veroorzaken verwarring en doen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de 3 strepen.

Mening

Duidelijk is dat het 3-strepen beeldmerk zeer bekend is. Als er 3 strepen langs de zijkant van een trainingsbroek lopen, dan beschouwt men dat als een goede broek van € 50 tot € 100. Het woord ‘adidas’ of het ‘adidas blaadje’ hoeft er dan niet eens op te staan. De 3 strepen zélf zijn namelijk al het merk en verwijzen naar de Adidas fabriek.

Probleem is wel dat men in de mode geregeld gebruik maakt van strepen. M.i. had het Hof Den Bosch het bij het juiste eind dat . Volgens het Europese Hof van Justitie mag echter geen rekening gehouden worden met een vrijhoudingsbehoefte.


5 strepen van K-Swiss?

Dit 5-strepen beeldmerk voor schoenen is op moment van schrijven geregistreerd:

004753489
006810725

Echter, het onderstaand beeldmerk voor schoenen mocht van het Gerecht van eerste aanleg niet.


Het Gerecht geeft aan dat het beeldmerk bestaat uit de “2-dimensionale representatie van de vorm van een schoen met 5 parallelle strepen op de zijkant”. Omdat het 5-strepen-teken niet kan worden losgemaakt van de aangeduide producten, met name schoenen, is het niet te onderscheiden van het uiterlijk van de aangeduide producten.
Het Gerecht geeft twee vereisten. 1. Het

Het Gerecht haalt het Board of Appeal welke aangeeft dat andere tekens op zijkanten van schoenen aanvankelijk geen onderscheidend vermogen hadden, maar deze door intensief gebruiken hebben verkregen.

http://ipkitten.blogspot.nl/2014/06/five-stripes-and-youre-out-gc-on.html
http://ipkitten.blogspot.nl/2015/12/general-court-rejects-5-stripes-shoe.html