Geregeld komt de vraag voorbij “Hoe kan Apple nou het woord voor appel monopoliseren?”. Dat is een goede vraag die wat uitleg behoeft.

Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat een merk altijd slechts voor bepaalde categorieën wordt geregistreerd. Zo kan de Ajax brandblusser prima bestaan naast het Ajax schoonmaakmiddel.

Hiernaast is de naam ‘Apple’ voor computers niet beschrijvend. Hieronder enkele voorbeelden