4 januari 2011
Gerechtshof Amsterdam (kort geding) – uitspraak

Een concurrent van thuisbezorgd.nl registreerde domeinnamen als amsterdam-thuisbezorgd.nl en roti-thuisbezorgd.nl. Bezoekers worden gelijk doorgestuurd naar just-eat.nl. Thuisbezorgd.nl beroept zich op art. 5 Handelsnaamwet, en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).

Handelsnaamrecht

De voorzieningenrechter acht dat ’thuisbezorgd.nl’ als handelsnaam gebruikt wordt. De domeinnamen van de concurrent worden echter niet als handelsnaam gebruikt, aangezien bezoekers gelijk worden doorgestuurd naar just-eat.nl.

Onrechtmatige daad

De rechtbank oordeelt dat sprake is van een onrechtmatige daad omdat de domeinnamen verwarring creëren. Het gebruiken van de gehele domeinnaam/handelsnaam van thuisbezorgd.nl wordt onrechtmatig geacht.

De rechtbank wijst de vordering toe; de domeinnamen dienen te worden overgedragen aan Thuisbezorgd.nl; ieder gebruik van de lettercombinatie thuisbezorgd.nl dient te worden gestaakt en Just-Eat dient opgave te doen van alle domeinnamen in haar bezit waarin de lettercombinatie thuisbezorgd.nl voorkomt.

Commentaar:

Thuisbezorgd is een beschrijvende term, zeker bij etenswaren. Dergelijke beschrijvende woorden worden wettelijk vrijgehouden van monopolisering. Nu wordt thuisbezorgd.nl een ongeoorloofde voordeelpositie toegeworpen. Voor de onderhavige domeinnamen bestaande uit werkwoorden en plaatsnamen behoort gewoon te gelden ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.