Porsche heeft het logo ‘Porsche’ (met de streep eronder) geregistreerd als Gemeenschapsmerk voor o.a. de categorie motorvoertuigen.

Een man uit Schiedam besloot vervolgens het woord ‘Porsche’ als Beneluxmerk in te schrijven voor dezelfde categorieën als waarin Porsche het logo had ingeschreven, maar ook voor broedmachines.

Vervolgens stuurde hij de volgende e-mails naar Porsche…

Bij deze doe ik Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft, Inc eenmalig het voorstel, het merk Porsche met depotnummer 1186323 door te halen c.q. over te dragen uit het Benelux Merkenregister tegen een vergoeding van €50 miljoen in contanten of gelijke waarde aandelen Porsche Automobil Holding SE. Daarbij zal ook de registratie van aanvraagnummer CTM 009903816 geen doorgang vinden en zal ik mezelf verder onthouden van verdere merkregistraties met het woord- en of beeldmerk Porsche.

Na zorgvuldige afweging heb ik besloten mijn voorstel van 10 mei 2011 aan Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft aan te passen, door het bedrag te verlagen naar 25 miljoen euro ex. BTM (sic!). Als ik na deze datum niets van u heb vernomen, zal ik me beraden of ik o.a. het woordmerk Porsche met depotnummer 1186323 aan Volkswagen aan zal bieden ofwel met andere partners aan de slag zal gaan.

Vandaag heb ik de dagvaarding betreffende het merk Porsche ontvangen. Ik ben bereid tot onderhandeling, als Porsche dit natuurlijk ook is. Daarnaast zal ik misschien de media over deze zaak informeren, maar ik wacht uw antwoord even af.

Naar aanleiding hiervan doe ik Porsche nog een aanbod van €9 miljoen ex. BTW en aangezien Porsche toch in auto’s handelt een Porsche Cayenne S Hybrid en een Porsche Turbo S Coupe PDK 2011.

Recentelijk heb ik van het BBIE vernomen, dat via opposities van zowel Saab en Spyker, het merk Saab-Spyker gedeeltelijk aan mij is toegewezen. Saab heb ik inmiddels een aanbod gedaan en wacht nog op de beslissing hieromtrent. Alvorens mijn advocaat zich namens mij in de procedure zal stellen, doe ik Porsche nog een allerlaatste voorstel: 99100 euro en onderstaand model Porsche 911, prijs €251.369. Graag verneem ik uiterlijk donderdag 9 juni 2011 van u.

De rechter vernietigd de merk-depots wegens kwader trouw.