In veel algemene voorwaarden is een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Deze houdt veelal in dat het eigendom (van producten/materialen) slechts overgaat op de klant, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Tegenover een eigendomsvoorbehoud staat echter natrekking. Zoals is bijvoorbeeld (kort gezegd) de eigenaar van grond, tevens eigenaar van alle gebouwen en werken die daarmee duurzaam zijn verenigd.

Zo oordeelde de rijdende rechter (mr. Reid) in een uitzending van 7-5-2019 dat op het moment dat een aannemer schutting-delen had geplaatst, deze direct eigendom waren geworden van de klant. De aannemer had hier dus niks aan het eigendomsvoorbehoud uit z’n algemene voorwaarden.

Het oordeel van de rijdende rechter dat de schutting-delen duurzaam met de grond waren verenigd, bevreemde overigens enigszins, daar de schuttingdelen

De schutting-delen waren echter eenvoudig en zonder schade te verwijderen. De bestanddeelvorming heeft dus niet plaatsgevonden via artikel 3:4 lid 2. Echter lid 1 van dat artikel bepaalt dat bestanddeelvorming tevens plaatsvindt indien naar verkeersopvattingen een bestanddeel moet worden geacht.

Interessante links:
Natrekking door onroerende zaken (O&R nr. 94) 2016/4.5