15-01-2018
Rechtbank Amsterdam – uitspraak

In deze zaak stonden een stichting en een vereniging tegenover elkaar die beide (hobbymatig) actief zijn op het gebied van het behouden van oude caravans. De stichting had een foto op haar website staan, welke ongevraagd door de vereniging werd overgenomen op haar website. Nadat de stichting hierover klaagde bij de vereniging heeft de vereniging de foto van haar website verwijderd.

De stichting wenstte echter tevens een schadevergoeding wegens het voorval, maar daar had de vereniging weinig oren naar. De stichting liet het er niet bij zitten, stapte naar de rechter en vorderde:

  • een verklaring voor recht dat er inbreuk is gemaakt door de foto op de website te plaatsen
  • een verklaring voor recht dat er inbreuk is gemaakt op de persoonlijkheidsrechten door de naam van de stichting niet bij de foto te vermelden
  • een schadevergoeding ad € 600 wegens voornoemde 2 inbreuken
  • een proceskostenvergoeding ad € 3510 aan proceskosten

De rechter wijst de verklaringen voor recht toe, maar de rest af:

10. De Stichting heeft voor de begroting van haar schade aangeknoopt bij de volgens haar gebruikelijke licentievergoeding en de leveringsvoorwaarden van de Fotografen-Federatie. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto – dat is althans gesteld noch gebleken – kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto. Gelet verder op de soort foto, de (beperkte) tijd die de foto op de website van CCC heeft gestaan, het feit dat CCC heeft geprobeerd de foto van haar website te verwijderen en het feit dat partijen in onderhavig geding niet zozeer op zakelijk gebied actief zijn, maar clubs (vereniging/stichting) zijn die zich bezig houden met een(zelfde) liefhebberij, wordt geoordeeld dat onvoldoende is komen vast te staan dat De Stichting door de publicatie van de foto op de website van CCC schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag wordt dan ook afgewezen.