Verordening 2018/302

Wijzigt:
Verordening 2006/2004 (samenwerking nationale instanties consumentenbescherming)
Verordening 2017/2394 (samenwerking nationale instanties consumentenbescherming, trekt Vo 2006/2004 in, maar is pas van toepassing in 2020)
Richtlijn 2009/22/EG (staken inbreuken in raam bescherming consumentenbelangen)