Incidentele verwerking. Ondergeschikte betekenis.

Onderwijs-exceptie

Max 12% en niet meer dan 100 pagina’s, mits rechthebbende geen gepaste licentie heeft aangeboden.

pdf op ie-forum

Rechtbank acht het begrip ‘incidentele verwerking’ geen autonoom unierechtelijk begrip.

Jim Bakkum zong in ‘Verliefd op Ibiza’ “Et les chantez la ballade, la ballade des gents heureux”.

Dit was geen ‘incidentele verwerking’, oordeelde de rechtbank Amsterdam eind 2014.

Hierdoor moest men naast het griffierecht ad € 589 even € 8.000,- aan advocaatkosten vergoeden.

5.3. (…) De kantonrechter is van oordeel dat het onder (…) bedoelde gebruik door verweerder niet als incidenteel gebruik in de zin van dit artikel kan gelden. Uit de door hem geschetste gang van zaken volgt immers dat er geen sprake is geweest van een terloops gebruik van de cartoon, maar zijn er weloverwogen afbeeldingen -waaronder de cartoon- uitgekozen om te gebruiken in de videoclip en op de Facebook-pagina. Het verweer faalt om die reden.