Rechtbank Amsterdam (kort geding)
1-2-2021 (uitspraak)

2.4 Vector Wise biedt in de gemeente Amsterdam onder de naam ‘Parkeerwekker’ een dienst aan, waarbij een automobilist die in een gebied staat waar parkeerbelasting moet worden betaald een bericht ontvangt als de scanauto voorbij rijdt.

4.5. De conclusie is dan ook dat Vector Wise met Parkeerwekker aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen (ontduiken) van de (volledige) verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert. Dit gedrag levert een onrechtmatige daad op jegens de Gemeente. Het is aannemelijk dat de Gemeente hierdoor schade lijdt. De Gemeente loopt inkomsten uit parkeerbelasting mis, omdat gebruikers van Parkeerwekker niet bij aanvang van het parkeren al betalen (en waarschijnlijk dikwijls – als er geen scanauto langsrijdt – helemaal niet). Deze inkomsten uit parkeerbelasting heeft de Gemeente bovendien nodig voor haar publieke taken, zoals het reguleren van parkeren in de stad, om uiteindelijk de stad bereikbaar voor bewoners en bezoekers te houden en zo leefbaar mogelijk voor haar bewoners. Aan het relativiteitsvereiste is daarmee ook voldaan.