Normaliter zijn pogingen tot strafbare feite strafbaar. Dat volgt uit artikel 45 Wetboek van Strafrecht (Sr.).

Echter lid 5 van artikel 300 Sr bepaalt dat een poging tot (eenvoudige) mishandeling niet strafbaar is.

Dat is vreemd. Wanneer iemand probeert een ander te slaan of te schoppen maar dat lukt niet, dan is die poging niet strafbaar.