14 januari 2010
Hof van Justitie EU – uitspraak

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) is maximumharmonisatie (ook wel: “volledige harmonisatie”) hetgeen inhoudt dat lidstaten niet minder, maar ook niet meer bescherming mogen bieden dan in door de richtlijn wordt geboden.

[Richtlijn 2005/29] moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die handelspraktijken waarbij de deelneming van de consument aan een prijsvraag of spel afhankelijk wordt gesteld van de aankoop van een goed of een dienst, in beginsel verbiedt, zonder rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het concrete geval.