Stichting Nederlands Eritrees platform zou 14, 15 en 16 april een conferentie houden in een conferentiecentrum in Veldhoven.

Tegendemonstranten veroorzaakten 13 april echter wanordelijkheden buiten het conferentiecentrum, waardoor de burgemeester van Veldhoven de conferentie verbood.

Hierop spande de stichting een kort geding aan.

De rechter oordeelt dat de burgemeester voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er donderdag sprake was van ernstige en acute wanordelijkheden bij het conferentiecentrum. Bovendien kreeg de burgemeester van de politie informatie dat er aanwijzingen waren voor nieuwe wanordelijkheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en die was volgens de rechter in het geding. Verder vindt de rechter van belang dat de burgemeester zich niet rechtstreeks met de inhoud van de conferentie heeft bemoeid, de onderwerpen die daar zouden worden besproken en de vraag wie al dan niet tot die conferentie wordt toegelaten. De burgemeester heeft volgens de rechter voldoende gemotiveerd dat minder zware maatregelen geen uitkomst zouden bieden en mocht daarom gebruikmaken van zijn bevoegdheid de conferentie te verbieden.

Dit is vreemd. Krachtens het arrest ‘Ärzte für das Leben’ van het EHRM in 1988 dienen lidstaten actief het recht op vrijheid van vereniging en betoging te beschermen. Nu wordt de conferentie verboden wegens (dreigende) wanordelijkheden veroorzaakt door tegendemonstranten.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Burgemeester-mocht-conferentie-in-Veldhoven-verbieden.aspx