30-7-2018
Rechtbank Den Haag, kort geding – uitspraak

Eiser heeft een merkrecht op ‘La Tulip’ voor wijnen en drinkglazen. Gedaagde verkoopt vodka onder de naam ‘Dutch Tulip Vodka’.

Volgens eiser is er sprake van inbreuk ex 2.20 sub b en c, want verwarringsgevaar. Het teken van gedaagde stemt zodanig overeen dat sprake is van verwarringgevaar. Het wordt immers gebruikt voor soortgelijke waren.

Bevoegdheid inzake Beneluxmerk volgt uit 4.6 BVIE en inzake internationaal merk met werking in EU uit art. 182 in verbinding met 123(1), 124(a), 125(1) en 131(1) UMVo in verbinding met art. 3 Uitvoeringswet Merkenverordening.

Gedaagde verweert zich met 2.23 BVIE (en 14(1)(b) UMVo). Op grond hiervan kan merkhouder derden niet verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake o.m. soort, kwaliteit, hoeveelheid en bestemming van waren/diensten of andere kenmerken, mits sprake is van gebruik volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dergelijke tekens en benamingen moeten voor ieder vrij beschikbaar blijven om kenmerken van eigen waren te kunnen beschrijven.

Naar voorlopig oordeel is ‘Dutch Tulip Vodka’, meer in het bijzonder ‘Tulip’ een verwijzing naar soort/kwaliteit van de waar, danwel het kenmerk van welke plant [deze] gemaakt is, aangezien tulpen(bollen) worden gebruikt in het productieproces. ‘Tulip’ verwijst immers naar belangrijkste, althans onderscheidende ingrediënt van de vodka. Gebruik hiervan dient vrij te blijven voor de aan de orde zijnde waren. Eiser beseft dat vermeld mag worden dat de vodka wordt gemaakt van tulpen(bollen). Dit mag niet indien het teken gebruikt wordt in strijd met eerlijke nijverheid en handel. Daarvan is sprake indien gebruiker deloyaal handelt jegens merkhouder. Bij die beoordeling dient rekening te worden gehouden met mate waarin het betrokken publiek, althans aanzienlijk deel daarvan, het begrijpt als aanwijzing voor verband tussen waren van derde en merkhouder, alsook mate waarin derde daarvan bewust moest zijn. In dat kader moet de opmaak van flessen en etiketten worden meegewogen.

Eiser bepleit dat gedaagde teken gebruikt als merk, nu zij dat heeft geregistreerd en domeinnamen houdt waarin het voorkomt. Ook wordt ‘Tulip’ gestilleerd