De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Een bezitten van een dier is in beginsel aansprakelijk voor schade door het dier.

De enige uitzondering hierop is dat de bezitter het dier in de macht had en het dier op de gedupeerde af had mogen sturen ter afwending van een gevaar door de gedupeerde veroorzaakt,