Wanneer men ‘afluisterhorloge’ intypt op Google, wordt men overladen met vele spy-shops die dergelijke dingen verkopen. Daarmee lijkt het volstrekt legaal om zo’n ding te hebben, anders liggen ze niet in de winkel, toch?

Wat daar ook van zij, velen kopen zoiets niet om thuis in de kast te leggen, maar gaan het gebruiken waarvoor het bedoeld is, en plaatsen het in de buurt van degene die ze willen afluisteren.

Dat enkele plaatsen levert echter al direct een misdrijf op. Het ‘aanwezig doen zijn’ van een ’technisch hulpmiddel’ waarmee een gesprek ‘kan’ worden afgeluisterd is strafbaar ex artikel 139d Wetboek van Strafrecht (WvSr).

Het vervolgens daadwerkelijk opnemen van een gesprek waarvan men geen deelnemer is, is strafbaar wanneer dat gesprek in een woning plaatsvindt (139a WvSr) dan wel daarbuiten (139b WvSr)

Ook de ouder die een kind – met zo’n horloge om – bij de ex afgeeft, zonder daar iets van te zeggen, heeft een groot probleem. Zo’n ouder maakt zich namelijk schuldig aan het ‘aanwezig doen zijn’. Het voorgaande desnoods via het formele tussenstapje van het ‘doen plegen’. Onder het plegen van een strafbaar feit valt ook namelijk ook het ‘doen plegen’ daarvan. Denk maar aan een ouder die een kind opzettelijk met onbetaald speelgoed de winkel laat uitlopen.