Belastingontwijking is het verlagen van belastingplichten binnen de grenzen van de wet door handige ’tax planning’. Hoe werkt dit?

Double Irish with a Dutch Sandwich

Google US brengt haar Intellectuele Eigendomsrechten onder bij een Ierse vennootschap, welke bestuurd wordt vanuit Bermuda en (dus?) aldaar belastingplichtig is. Door dit laatste is deze Ierse vennootschap is Bermuda belastingplichtig en niet in Ierland. Deze Ierse vennootschap geeft een licentie uit aan een Nederlandse vennootschap. Deze Nederlandse vennootschap geeft een sublicentie uit aan een tweede Ierse vennootschap. Deze geeft tot slot subsublicenties uit aan vele Google vestigingen buiten de US.

Dit heeft de volgende uitwerking tot gevolg. Een Australiër betaalt Google Australië voor advertenties. Google Australië moet hierop royalties betalen aan de tweede Ierse vestiging. De Ierse vestiging betaalt weer royalties aan Google Netherlands. Google Netherlands betaalt daarop aan Google.


De reden dat er twee Ierse vennootschappen worden ingezet, is dat een Ierse vennootschap enkel in Bermuda belastingplichtig mag zijn, indien er een andere Ierse vennootschap in Ierland belastingplichtig is.

De reden dat er een Nederlandse vennootschap wordt tussengeschoven, is dat een royalty-betaling tussen twee Ierse vennootschappen belastbaar is.

De Ierse

Artikel 10, lid 1 Belastingverdrag NL-IE (Trb. 1969,37)

Royalty’s afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een inwoner van de andere Staat, zijn slechts in die andere Staat belastbaar

Google gebruikt de Dutch Sandwich. Geld gaat vanaf Google Ireland Limited naar Google Netherlands, en dan naar Google Ireland Holdings (gevestigd op Bermuda, geregistreerd in Ierland).

Door de Nederlandse brievenbusfirma als tussenstation te gebruiken, hoeft Google in Ierland geen belasting te betalen over het verplaatste bedrag. Als dat rechtstreeks gebeurt, moet dat wel.

voorbeeld Apple (bron)

In Bermuda wordt dochter 1 opgezet welke de intellectuele eigendomsrechten bezit. Hiervan wordt een sub-licentie verstrekt aan een Nederlandse vennootschap. Deze verstrekt weer een sub-licentie aan een Ierse vennootschap.

De Ierse vennootschap verkoopt de producten. Haar winst wordt gedrukt omdat zij royalties moet betalen aan de Nederlandse vennootschap. Minder winst = minder belasting betalen. De Nederlandse vennootschap hoeft over de verkregen royalties geen belasting te betalen in Nederland.

andersom:

Starbucks weet de belastingrekening in Nederland laag te houden door royalty’s, een vergoeding voor het gebruik van het recept om de bonen te roosteren, te rekenen aan de Nederlandse divisie.

Starbucks Manufacturing Amsterdam betaalde 33 miljoen euro aan royalty’s aan het Europese hoofdkantoor van het Amerikaanse concern in Londen.

Baker Tilly Berk – volkskrant

Het onderzoek van het OM richt zich op een Nederlandse ondernemer in woondecoratie, die in 2007 op advies van zijn fiscalist de merkrechten van zijn producten aan een bedrijf op Cyprus verkocht, waarvan hij ook eigenaar werd. Hij betaalde jaarlijks een vergoeding aan zijn eigen brievenbusbedrijf voor het gebruik van het merk. Dit bedrag kwam via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden terecht op de bankrekening van een trust op Cyprus die het kantoor voor de ondernemer had opgericht. In totaal gaat het om een bedrag van circa 7,5 ton euro.

Het OM onderzoekt slechts één geval, omdat er over andere ondernemers geen concrete aanwijzingen zijn en Baker Tilly Berk weigerde de namen van andere klanten met internationale belastingconstructies te geven. Op hetzelfde adres in Cyprus zijn nog tientallen exact dezelfde constructies geregistreerd, waarvan niet duidelijk is wie de uiteindelijke eigenaar is.