Een proceskostenvergoeding is een vorm van schadevergoeding. Over schadevergoeding wordt in beginsel geen BTW gerekend.

Dit is anders indien de schadevergoeding kan worden gezien als een korting op een factuur. Dan daalt simpelweg het factuurbedrag waardoor ook minder BTW dient te worden afgedragen. De schadevergoeding (b)lijkt dan BTW te behelzen.

Bij de proceskostenvergoeding in een civiele procedure die de ene (rechts)persoon aan de andere moet betalen zit geen BTW:

9. BTW

Het gaat in dit tarief niet om een dienst met BTW belast, maar om een bijdrage van de ene partij in de kosten van de andere. Daarom dient aan het salarisbestanddeel in deze bedragen géén BTW te worden toegevoegd. Evenmin bevatten deze salarisbedragen een BTW-bestanddeel.

Hetzelfde geldt voor de proceskostenvergoeding in het bestuursrecht. De (rechts)persoon die wint van een bestuursorgaan, krijgt een bedrag waar geen BTW in zit. Echter, hij krijgt dit bedrag enkel indien hij er sprake is van ‘door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand’.

Hierdoor zal er over de vergoeding toch vrijwel altijd BTW terugvloeien naar de overheid. Zelfs een advocatenkantoor dat van de overheid wint ten aanzien van bijv. een vergunning waarbij het advocatenkantoor zélf normadressaat is, komt hier niet onderuit, want krijgt in het geheel geen proceskostenvergoeding omdat de rechtsbijstand moet zijn verricht door een DERDE.