Rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) 22 november 2013 – uitspraak

4.2 De gevorderde huurachterstand strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, bij afweging van de belangen van partijen, aan toewijzing niet in de weg staat.

Gerechtshof Arnhem 27 juli 2011 – uitspraak

Wel spoedeisend belang, maar overige vereisten niet; geldvordering afgewezen.