GHSHE:2016:4046

Hof Den Haag 3-1-2017, JAR 2017/71, r.o. 4.21 (moment = toestemming UWV)

GHARL:2017:924 (moment = toestemming UWV)

Reeds ex tunc toetsing in hoger beroep bij beoordeling herplaatsingsmogelijkheden.

Herplaatsingstermijn begint vanaf beschikking ktr. (10 lid 4 Ontslagregeling) ongeacht toewijzing of afwijzing ontbindingsverzoek. Wijst dus richting toetsing ex tunc. Indien voor toetsing redelijke grond ontslag ex nunc geldt, moet wn dus meewerken aan herplaatsing terwijl nog geen redelijke grond voor ontbinding bestond.

Passende vacatures na beschikking 1e aanleg naar tijdens herplaatsingstermijn worden door hoven niet meegewogen als ze tijdens 1e aanleg niet voorzienbaar waren. GHARL:2016:10148
Situatie 1: in 1e aanleg op verzoek werkgever ontbonden = Herstelprocedure (in 1e aanleg aok ontbonden) = ex tunc

  • werkgever moet weten waar hij aan toe is