Na een gezichtsbehandeling blijft een consument met de schouderriem van haar tas haken achter een apparaat met lampen in de behandelkamer. Een van de lampen sneuvelt.

4.4 De Commissie overweegt dat een gedraging niet onrechtmatig wordt alleen omdat met de gedraging schade wordt veroorzaakt. Een gedraging is onrechtmatig wanneer de schade als gevolg van het gedrag zo waarschijnlijk is, dat de dader zich op basis van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten weerhouden (zie met name Hoge Raad 12 mei 2000, NJ 2001, 300, ECLI:NL:PHR:2000:AA5784). Zie ook de uitspraak van Kifid Geschillencommissie nr. 2018-246.

Bron: Kifid 31-10-2018 (GC 2018-678)