OV-chipkaartbedrijf Translink heeft dit jaar reisgegevens van studenten afgegeven aan DUO.

DUO verzocht om deze gegevens voor fraudeonderzoek naar studiebeurzen voor uitwonende studenten. Volgens Translink deed DUO “vijf à tien verzoeken per week”.

Volgens juristen van Translink is DUO een toezichthouder waardoor Translink wettelijk verplicht is de gegevens af te staan.

DUO beroept zich op de Algemene Wet Bestuursrecht. In mei ’17 oordeelde de Haagse rechtbank echter dat DUO artikel 8 EVRM had geschonden door reisgegevens in te zien.