In 2004 werd aan de Auteurswet artikel 18b toegevoegd:

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.

1984

In 1984 erkende de Hoge Raad het recht op parodiën in het Suske en Wiske arrest. De Hoge Raad bepaalde wel dat nabootsing niet verder mocht gaan dan voor de herkenbaarheid van het geparodiëerde werk nodig was.