Na 104 weken aaneengesloten ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting en hoeft bij hernieuwde uitval uit passend werk niet meer te worden betaald. Dat is anders wanneer de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. 

Geen recht op ZW want re-integrerende werknemer wordt niet genoemd in 29 lid 2 ZW. Werknemers met meer dan 35% arbeidsongeschiktheid kunnen wel aanspraak maken op ZW ex 29b ZW