7:653 lid 1 BW

Het hangt allemaal op het in bovenstaand artikellid genoemde ‘op zekere wijze werkzaam te zijn’.

Quote:

Bij het concurrentiebeding is er sprake van wat wordt genoemd een directe belemmering van deze vrijheid van arbeidskeuze, omdat het al dan niet verrichten van bepaalde arbeid de kern van het beding is. Bij het relatiebeding is sprake van een zogenoemde indirecte belemmering van de vrijheid van arbeidskeuze omdat niet zozeer de arbeid zelf het onderwerp van het geding is, maar het contact opnemen met relaties van de voormalige werkgever.

Als het relatiebeding onredelijk bezwarend is voor de werknemer kan het worden vernietigd ex art. 6:248 BW (Hof A’dam 8-3-’03).