In een kort-geding tussen Philps en Lidl werd auteursrechtinbreuk aangenomen.

uitspraak