Indien een bestuursorgaan in plaats van bij besluit op bezwaar het bestreden besluit te herroepen een nieuw primair besluit neemt, waarbij het het bestreden besluit inhoudelijk wijzigt of intrekt, kan het niet met het vervolgens niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar de proceskostenveroordeling ontlopen.

Zie hiervoor een uitspraak van 31 januari 2008, waarin de Afdeling overwoog dat aangezien het bestuursorgaan vóór het besluit op bezwaar het primaire besluit had ingetrokken en vervangen door een gewijzigd besluit het er voor moest worden gehouden dat het eerste primaire besluit was herroepen.


Wordt na lang getouwtrek het verzoek om proceskosten alsnog bij besluit afgewezen, dan volgt uit 6:20 Awb dat een reeds ingesteld beroep mede geacht wordt te slaan op dat besluit. Rb.’s-gravenhage 12/09/2012

Foute voorlopige aanslag ook vatbaar voor proceskostenvergoeding