Bij de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk als bij controle toch sprake bleek te zijn van een loondienstverband. Met de Wet DBA komt de verantwoordelijkheid ook bij de opdrachtgever te liggen.

Mocht er volgens De Belastingdienst toch sprake zijn van een (fictief) dienstverband, dan heeft dit gevolgen voor de opdrachtgever en voor de opdrachtnemer/zzp’er. De opdrachtgever kan een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgen. De loonbelasting en de premie volksverzekeringen kunnen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer worden verhaald. Dit geldt niet voor de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de boete.

De modelovereenkomsten op de site van de belastingdienst bevatten geen bepalingen over verhaal.