Het grootste kinderopvangbedrijf ‘Estro’ ging in 2014 failliet waardoor 3.600 mensen hun baan verloren. Een dag later maakte deze onderneming middels een pre-pack doorstart waarbij 2.600 mensen een nieuwe baan kregen aangeboden. Hoe zit het met hun (opgebouwde) arbeidsrechten en arbeidsovereenkomsten?

Frappant is dat het concern in handen kwam van Smallsteps dat speciaal voor de doorstart was opgericht door HIG Capital. Laatstgenoemde is/was echter een zustervennootschap van Bayside Capital, de belangrijkste aandeelhouder van de failliete Estro Groep.

Aangezien hier Europeesrechtelijke arbeidsrechten in het geding zijn, stelde de rechtbank Midden-Nederland in februari 2016 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).

Naar het oordeel van de kantonrechter speelt de pre-pack zich af buiten het regime van de Faillissementswet. De doorstart van de onderneming komt feitelijk tot stand vóór het faillissement. De rechter-commissaris heeft zijn toestemming vóór het faillissement gegeven, en deze goedkeuring wordt tijdens het faillissement nog slechts geformaliseerd. Van wettelijk geregeld (formeel) toezicht op het moment dat de doorstart feitelijk tot stand komt is dan geen sprake.

De regel dat alle werknemers bij de doorstarter in dienst komen, geldt niet in het geval van een faillissement dat gericht is op de liquidatie van de onderneming. De kantonrechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of dit anders is wanneer een faillissement wordt gebruikt voor een reorganisatie door middel van een pre-pack.

Het Hof oordeelt nu dat werknemers hun rechten/aanspraken in een dergelijk geval behouden. De Advocaat Generaal bij het Hof concludeerde eerder al soortgelijk. Het Hof merkt op dat de transactie niet gericht is op de liquidatie van de onderneming.

Vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong, reageerde als volgt.

Dankzij deze uitspraak is het flitsfaillissement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen.