De Afdeling oordeelt dat de Wob een beperking op het auteursrecht is.