Steeds meer mensen monteren beveiligingscamera’s om zo een oogje in het zeil te houden. Wanneer deze zich aan de buitenzijde (van bijvoorbeeld een woning) bevinden, registreren deze vaak vrij permanent een gedeelte van de openbare weg. Hierdoor kunnen buren zich aangetast voelen in hun privacy. Hoe zit dit?

Artikel 441b Wetboek van Strafrecht leest als volgt:

Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, aanwezig op een voor het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding vervaardigt.

Aangebracht
De bepaling ziet enkel op aangebrachte camera’s. Een webcam achter het raam valt hier ook onder. Vrijwel de enige uitzondering is een camera die in de hand wordt gehouden.

Niet op duidelijke wijze kenbaar
Wanneer je duidelijk aangeeft dat er een camera hangt, ben je niet strafbaar volgens dit artikel.

Personen
De bepaling gaat alleen over het vastleggen van personen. Als je vanaf de 8e verdieping van een flatgebouw (zonder inzoomen) de openbare weg filmt, zullen de passanten nauwelijks meer herkenbaar zijn. In dat geval valt men niet onder deze bepaling.

Voor het publiek toegankelijke plaats
Dit begrip omvat naast de openbare weg, ook winkels en cafes e.d.