Reeds in 1946 oordeelde de Hoge Raad in Van Gelder/Van Rijn dat stijlelementen niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

dat […] het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is;

In 1995 herhaalde de Hoge Raad dit in Decaux-Mediamax.

3.4 […] In deze overwegingen heeft het Hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Anderzijds is een ‘persoonlijke’ stijl (zoals die van Dick Bruna) wel beschermd.

Een combinatie van een of meerdere onbeschermde stijlen, kan wel weer een beschermd werk opleveren. Alleen de combinatie is dan beschermd. Zie bijvoorbeeld het kortgedingvonnis van de rechtbank Den Haag van 19 maart 2010 (zaaknr. KG ZA 10-225):

4.7. (…) Aan Blokker kan worden nagegeven dat het gebruik van de afbeelding van een roos een ieder vrij staat, evenals het gebruik van de Polka dot (een effen achtergrond met witte stippen). De specifieke combinatie van de kenmerkende elementen, zoals in de Polka Red Rose print, kan echter wel als een oorspronkelijk werk worden aangemerkt dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.