In het kort (voor het geval u nú bij de kassa staat):

Burgers, winkelpersoneel én beveiligers mogen niet zonder toestemming uw tas openen,
ongeacht wat er bij de ingang wordt aangekondigd en
ongeacht het feit dat u door voornoemde personen bent aangehouden (burgerarrest).


Inzake de uitleg van het bovenstaande onderscheid ik twee gevallen:
1. Personeelslid/beveiliger vraagt u uw tas te openen, of deze ter controle af te geven.
2. Personeelslid/beveiliger heeft u aangehouden.

Geval 1:
Wanneer een personeelslid of beveiliger denkt dat u wat gestolen heeft, mag deze u vragen uw tas te openen of uw jas te controleren. Vragen staat namelijk vrij. U kunt dit verzoek echter eenvoudig weigeren. Zonder uw toestemming mogen zij niet uw tas openen, laat staan uw kleding of lichaam onderzoeken.

Wel kondigen veel winkels bij de ingang op een mogelijke tassencontrole aan. Door de winkel te betreden gaat u daarmee stilzwijgend akkoord en bent u een overeenkomst aangegaan. Indien men u vervolgens verzoekt uw tas te openen mag u dit weigeren. Men mag dan niet zonder uw toestemming uw tas openen. Wel pleegt u wanprestatie jegens de winkel(ier) waardoor u een winkelverbod kan worden opgelegd. Met u zijn immers kennelijk geen afspraken te maken.

Geval 2
Een personeelslid of beveiliger heeft u aangehouden. Dit mag alleen bij ontdekking op heterdaad. Men mag u dus niet aanhouden voor een diefstal die u gisteren heeft gepleegd. Men mag u tevens enkel aanhouden indien jegens u een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat u iets gestolen heeft (art. 27 Sv). Het enkele weigeren mee te werken aan een tassencontrole is onvoldoende voor een aanhouding wegens diefstal. Bij een aanhouding mag het personeelslid of de beveiliger uw tas in beslag nemen om deze af te geven aan de politie. (art. 95 Sv). Het personeel mag ook in deze situatie niet zelf uw tas openen! Onderzoek aan uw kleding of lichaam door voornoemde personen is volstrekt uit den boze (art. 56 Sv).

Uitgebreider

In een tas die openstaat mag men kijken.

Omdat er zo veel gestolen wordt, vinden veel politieambtenaren dat u ‘gewoon’ uw tas moeten laten controleren. De moderators op het forum geven aan vrij nijdig te worden als ze moeten komen opdraven voor een onterechte aanhouding. Begrijpelijk. Echter, moderator en agent ‘Zijlvaart67’ geeft aan zelfs aan zulke mensen minstens 4 uur vast te zetten omdat hij dan zogenaamd even geen tijd heeft. Vraag me af of de overheid het fijn vindt als de politie zich zo profileert.

Voorbeelden
Bij de kringloopwinkel in de Haagse Weimarstraat hangt doodleuk een A4-tje met daarop “Bij verdenking van diefstal hebben wij het recht een tassencontrole uit te voeren. Bij diefstal schakelen wij de politie in.” Die eerste zin is volstrekte onzin.

Gefrustreerde agenten

Veel mensen, zijn de mening toegedaan dat men moet meewerken wanneer winkelpersoneel verzoekt om in de tas te kijken. De hiervoor aangevoerde argumenten zijn [1] winkeldiefstal komt veel voor en kost de winkelier een hoop geld en [2] het in de tas kijken is zo gepiept en als u niks te verbergen heeft . Zelfs opsporingsambtenaren (in de volksmond: politieagenten) zijn deze mening toegedaan. Zie hiervoor infopolitie.nl