19-6-2018
Rechtbank Limburg (zit Maastricht) (kort-geding) – uitspraak

Een vrouw heeft een Facebook-pagina waarop minderbedeelden geholpen worden door gratis kleding en huisraad te verstrekken. Eind 2016 leert zij gedaagde kennen, welk contact half 2017 onwenselijk wordt. De vrouw vordert inzake een contact- en straatverbod o.a.:

te bepalen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de onder randnummer 18 van de dagvaarding geformuleerde rectificatie op zijn Facebookpagina te plaatsen en aldaar voor de duur van ten minste 30 dagen vastgepind te houden, alsmede te bepalen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor publicatie van de onder randnummer 18 van de dagvaarding geformuleerde rectificatie in een regionaal dagblad,

4.13. Door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zijn ter staving van haar vorderingen een groot aantal screenshots van whatsappjes, Facebook berichten, Marktplaats berichten, e-mails en andere berichten overgelegd, die deels onvolledig dan wel ongedateerd zijn. Aldus valt niet altijd uit de berichten op te maken uit welke periode zij stammen. Bij het lezen van die appjes en e-mails, die niet door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gemotiveerd zijn weersproken, ontstaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter het beeld van iemand die het ene moment toenadering zoekt en het andere moment hard uithaalt en heftige uitlatingen doet. Uitlatingen zoals ‘vies laag labiel dik psycho wijf met je senioren grot!’, ‘labiele narcistische pathalogische leugenachtige neppe snol..’, ‘Herken mezelf in jou… we zijn toch ook echt 1’, ‘als je wilt dat ik jou hele fb volgooi met bv foto van jou en [naam ex] ..jou en je turkje.. kan je het krijgen labiel klein kind dat je bent.. zwakzinnig ben je!’. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] probeert ook anderen in de discussie over wat er zich tussen hem en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (volgens hem) afspeelt te betrekken, zo blijkt uit het overgelegde berichtenverkeer. Ook laat hij zich jegens die anderen negatief uit over [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de trant van ‘de helft van de donaties stopt ze ook in haar eigen zakken’ ‘ze heeft me gebrainwashed en gepaait met zogenaamde liefde en sex – walg van haar en net zoals leden als jou die daarin trappen!’

4.17.
[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert onder 7 dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de navolgende rectificatie plaatst en deze ten minste 30 dagen op zijn Facebookpagina vastgepind houdt en zorg draagt voor publicatie in een regionaal dagblad:

‘Rectificatie op last van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht: Sedert mei 2017 heb ik, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , onder meer op diverse Facebookpagina’s verschillende beledigende, lasterlijke en smadelijke uitlatingen over mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedaan, waarvan de strekking is dat mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mensen oplicht en te pas en te onpas met vreemde mannen geslachtsverkeer zou hebben. Zulks terwijl ik wist dat deze uitlatingen aan het adres van mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet op de waarheid zijn gebaseerd. Ik neem deze uitlatingen bij dezen terug en verzoek u deze als zijnde niet gedaan te beschouwen’.

5.5.
verbiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor de duur van één jaar vanaf de betekening van dit vonnis om nog langer enig bericht omtrent eiseres online te zetten, en beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] reeds geplaatste berichten te verwijderen en verwijderd te houden, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,- voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt, met een maximum van € 1.500,-,

5.6.
bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de onder 4.17 geformuleerde rectificatie op zijn Facebookpagina te plaatsen en aldaar voor de duur van ten minste 30 dagen vastgepind te houden, en bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na berekening van dit vonnis zorg te dragen voor publicatie van de onder 4.17 geformuleerde rectificatie in een regionaal dagblad,