9-12-2015
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State – uitspraak