Inhoud:
– Inleiding
– Rechtbank Den Haag 3-5-2017
– Conclusie AG Wathelet 25-7-2018
– Hof EU 13-11-2018


Is een smaak vatbaar voor auteursrecht? Hiervoor dient men terug te gaan tot de vraag “Wat beschermt het auteursrecht precies?”. Artikel 1 Auteurswet beschermt “werken van letterkunde, wetenschap of kunst”. Artikel 10 geeft voorts een reeks voorbeelden en sluit af met “en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht”. De tekst van de auteurswet lijkt zich er dus niet tegen te verzetten dat een smaak wordt aangemerkt als ‘werk’.

Volgens de jurisprudentie gelden voor auteursrechtelijke bescherming extra vereisten. In 1991 stelde de Hoge Raad als vereisten dat het “een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt”, wat wel wordt afgekort tot EOK & PS. Deze vereisten werden in 2008 verduidelijkt door de Hoge Raad: EOK betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan een ander werk (art. 13 Aw) en PS “betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest.”

De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank overwoog in 2015:

2.2 Gelet op het arrest Lancôme/Kecofa […] is voorshands voldoende aannemelijk dat er auteursrecht op een smaak kan rusten en dat (de smaak van) het product van verzoekster voldoet aan de vereisten van auteursrechtelijke bescherming.

Sterk gerelateerd aan dit onderwerp: Auteursrecht op recept?


3 mei 2017
Rechtbank Den Haag – uitspraak (Heksenkaas)

Geen auteursrecht op smaak wegens niet voldoen aan werktoets.


25 juli 2018
AG Wathelet C-310/17 (Heksenkaas)


13 november 2018
Hof van Justitie EU – uitspraak (Heksenkaas)