04-09-2014
Rechtbank Amsterdam – kort geding (uitspraak)

Casus: Televisieprogramma (Streetlab) filmt zonder toestemming en/of medeweten in winkel (Media Markt) klanten en personeel. Advocaat Media Markt grondt zich op 8 EVRM, 12 Aw en 139f Sr. De (kortgeding)rechter oordeelt als volgt:

4.1 […] Dat eenieder in beginsel de winkel binnen kan lopen maakt niet dat sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten die haar winkel betreden. Zeer gebruikelijk is bijvoorbeeld dat er in winkels geen etenswaren of drank mag worden genuttigd en ook komt het regelmatig voor dat grote assen moeten worden ingeleverd bij de ingang. Ook Media Markt stelt voorwaarden aan het betreden van haar winkels,. Zij maakte die voorwaarden (huisregels) bekend door middel van een aantal pictogrammen van verboden die in de winkel gelden. […]

Het is enigszins verwarrend waar de rechter op doelt met ‘openbare ruimte’. Art. 139f Sr. rept namelijk over ‘een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats’.